Sunday, September 12, 2010

Carta a l'Honorable Sr. Fatmir Sejdiu, president de la República de Kosovo

Honorable Sr. Fatmir Sejdiu, president de la República de Kosovo,

Des de Catalunya us felicitem i saludem el poble kosovar per la seva independència,
confirmada per la recent sentència del Tribunal Internacional de la Haia.

La Plataforma pel Dret a Decidir (PDD) és una entitat que aplega 700 organitzacions i
que lluita pel dret del poble de Catalunya a l’Autodeterminació i a decidir sense límits el
seu futur.

Heu fet una aportació inestimable envers el reconeixement del drets dels pobles a
l’Autodeterminació, tal com estableix el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics
de les Nacions Unides de 1966, al qual no es pot oposar el dret a la integritat territorial
dels estats. Això últim no pot ser una eina per justificar la subjugació dels pobles
sotmesos per un estat.

Catalunya és un poble que, com el kosovar, també lluita per la seva independència
i per la plena sobirania com a nació amb una cultura, una llengua, un dret, una
estructura econòmica i un desig de viure lliure. Com ho va fer Sèrbia amb Kosovo,
també Espanya vol impedir la independència de Catalunya mitjançant articles de la
constitució que proclamen “la indissoluble unitat territorial de la nació espanyola” i que
s’oposen al reconeixement del nostre poble com a nació i al dret a decidir amb llibertat.

Fa poc, Catalunya ha vist com el Tribunal Constitucional espanyol desfigurava l’estatut
d’autonomia plebiscitat pel nostre poble el 2006, el qual pertenia ampliar l’àmbit
de la limitada autonomia política garantit per l’estatut de 1979. El tribunal ha negat
l’evidència de l’existència de la Nació Catalana, ha desfet tota garantia de les mínimes
competències d’autonomia política i ha relegat la nostra llengua i la nostra cultura a
una situació subsidiària. Aquesta agressió va ser constestada el dia 10 de juliol passat
a Barcelona a través d’una massiva manifestació d’un milió i mig de persones, el lema
de la qual proclamava: ‘Som una Nació i tenim el dret de decidir’.

El poble català ha tingut relació amb els pobles albanesos des del segle XV, quan el
nostre rei Alfons IV el Magnànim va ajudar-vos davant l’embat turc. Catalunya és una
nació mil·lenària que té en les seves arrels la lluita per la llibertat de les persones i els
pobles, tal com va proclamar el nostre músic Pau Casals davant de l’Assemblea de
les Nacions Unides el 24 d’octubre de 1971, en inaugurar l’himne d’aquesta institució
internacional que ell va compondre.

El poble de Catalunya saluda i celebra la independència de Kosovo, i tramet una
salutació fraternal al Poble Albanès, al qual desitja un futur plenament lliure i pròsper.
Tenim en el vostre poble una guia en el nostre camí envers la llibertat, i agraïm la
contribució que heu fet en el reconeixement dels drets col·lectius dels pobles a la
independència. Sabem que el poble kosovar serà un aliat de la nostra independència
per tal com nosaltres, en la mesura de les nostres possibilitats, donem suport i

celebrem com a nostra la vostra llibertat.

Visca la independència de Kosovo!

Visca Catalunya lliure!

Rebeu una salutació fraternal,

Josep Cruanyes
President de la Plataforma pel Dret de Decidir
www.tenimeldretdedecidir.cat

No comments:

Blog Archive