Wednesday, May 13, 2009

Colloque International "Du traité des Pyrénées [1659] à l'Europe du XXIe siècle: un modèle en construction ?"


27.4.09
Cartell i programa TP'09 | Affiche et programme TP'09
Aquí trobareu diferents fórmules per descarregar-vos el cartell i el programa del Col·loqui Internacional "Del tractat dels Pirineus [1659] a l'Europa del segle XXI: un model en construcció ?"

Ci-dessous vous trouverez différentes formules pour télécharger l'affiche et le programme du Colloque International "Du traité des Pyrénées [1659] à l'Europe du XXIe siècle: un modèle en construction ?"

- Cartell i programa complets en pdf / Affiche et programme complets en pdf: www.mirmanda.com/prog/2009/cartell_pgmTP.pdf

- Programa complet per dies en pdf / Programme complet par jours en pdf:
www.mirmanda.com/prog/2009/pgm_days.pdf

- Programa per dies (per facilitar la impressió) / Programme par jours (pour faciliter l'impression):

1. dia/jour 17-06 (Barcelona-Barcelone)
2. dia/jour 18-06 (Barcelona-Barcelone)
3. dia/jour 19-06 (Perpinyà-Perpignan)
4. dia/jour 20-06 (Perpinyà-Perpignan)


- Butlleta d'inscripció al Col·loqui / Bulletin d'inscription au Colloque: www.mirmanda.com/prog/2009/inscripcio_inscription.pdf

Informacions complementàries | Informations complémentaires:
- Els organitzadors i col·laboradors estan esmentats en el cartell. Tots ells han estat imprescindibles per portar a bon port l'esdeveniment que tindrà lloc el mes de juny / Les organisateurs et les collaborateurs sont indiqués sur l'affiche. Eux tous ont été indispensables afin de réussir dans l'organisation de l'événement qui aura lieu au mois de juin.

- Durant les jornades de Barcelona hi haurà traducció simultània català-francès i francès-català / Pendant les journées de Barcelone il y aura traduction simultanée catalan-français et français-catalan.

- El comité científic és el següent / Le comité scientifique est le suivant: www.mirmanda.com/prog/2009/comite_ColTP.pdf

- Contacte / Contact
Coordinació: Oscar Jané Checa
Col·loqui Tractat dels Pirineus |Colloque Traité des Pyrénées
Info: http://tractatpirineus.blogspot.com
E-mail: congrestractatpirineus.mhc@gencat.cat

No comments:

Blog Archive